Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Bok om droger gör cynismen tydlig

Jerker Jansson - 8 år sedan

Den som lider av depressioner ses som offer för omständigheterna eller sin biologi och även om du skulle strunta i att ta dina mediciner eller skita i att gå till terapeuten så skulle det mycket till innan du förvägrades hjälp om du kom tillbaka några månader senare igen.

Psykvården fungerar dåligt på många sätt, men den bygger på solidaritet med den som drabbats och framför allt på att inte skuldbelägga någon som lider av psykisk ohälsa.
Likadant är det med alkohol. Den som vill ha hjälp med sitt alkoholmissbruk får hjälp. Återfall ses som en del av sjukdomsförloppet och missbrukaren tas tåligt emot, gång efter gång om det behövs. Eller: människor med diabetes förvägras inte insulin för att de har misskött sin kost.

Men det gäller inte för knarkare. När Magnus Linton tecknar bilden av den svenska narkotikapolitiken i Knark – en svensk historia framstår det som smärtsamt tydligt. Genom sitt svala och effektiva språk och blandningen av berättelser ur enskilda människors liv och historiska och vetenskapliga redogörelser förmedlar han ett tydligt budskap, utan att egentligen uttala det: Den svenska narkotikapolitiken är ett fatalt misslyckande, ett socialt experiment kantat av onödigt lidande och död, orsakad av ideologiska låsningar och personlig prestige. Och framför allt en ovilja att ta till sig kunskap om droger och deras brukare.

27-20-knarkbok

Striden mellan förbudsivrare och skadereduceringsförespråkare som rasade under stora delar av förra seklet rasar än, men Linton visar hur vågskålen börjar tippa över till de senares fördel. Åtminstone i större delen av världen. Sverige är ett av den repressiva narkotikapolitikens sista fästen bland västvärldens demokratier.

Trots att fakta talar sitt tydliga språk, de hårda straffen och fokuseringen på att sätta fast alla som brukar narkotika har varken minskat dödligheten eller missbruket, så är den fundamentalistiska tron på det narkotikafria samhället fortfarande tongivande politiskt och juridiskt.

Jag är skeptisk till idén om att drogpolitiken bygger på omsorg om individen. Och den skepsisen växte under läsningen av boken. Linton visar på den svenska synen på knarkaren som en brottsling och knarket som ett kulturfrämmande inslag på ett sätt som leder tankarna till rasbiologi. Han vill inte påstå att politikens mål har varit att se till att så många narkotikamissbrukare som möjligt dör. Men han menar att idén att missbrukaren ska nå botten för att kunna motiveras att sluta är en påtaglig del av den. Problemet anses inte vara att människor dör, utan att drogerna utgör ett hot mot samhället.

Cynismen som den svenska hållningen har lett till är skrämmande på ett sätt som jag inte kunde ana vidden av innan jag läste Lintons bok. Studier där hälften av deltagarna fick metadon och i de flesta fall lyckades ta sig ur sitt missbruk, medan den andra hälften fick annan behandling som man visste skulle leda till att många av dem dukade under av sitt missbruk är bara ett exempel.

Nu blåser legaliseringsvindar, och Lintons bok kommer att öka på vindstyrkan. Visst är det rimligt att åtminstone lättare droger tillåts, men exempelvis cannabis relativa ofarlighet gör inte opiater mindre problematiska. Att sälla sig till den libertarianska tomgången och skita i hur det går för folk är ingen framgångsväg.

Jag ser legalisering som en del av vägen mot ett bättre samhälle, men det förutsätter att det finns en samhällelig solidaritet för den som råkar illa ut. Den boken återstår att skriva.

Bok: Knark – en svensk historia

Författare: Magnus Linton 

Förlag: Atlas

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar