Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Beroendet av fossila bränslen minskar i Centralamerika

Diego Arguedas Ortiz/IPS - 7 år sedan

Länderna i Centralamerika har under det senaste årtiondet blivit mindre beroende av fossila bränslen vid produktionen av el, samtidigt som många fler invånare har fått tillgång till elektricitet i sina hem.

Vindkraftspark 50 kilometer sydost om Costa Ricas huvudstad San José. Foto: Diego Arguedas Ortiz/IPS.

Vindkraftspark 50 kilometer sydost om Costa Ricas huvudstad San José. Foto: Diego Arguedas Ortiz/IPS.

För 16 år sedan hade bara 69 procent av befolkningen i Centralamerika tillgång till el, en siffra som år 2013 hade stigit till 90 procent, enligt en rapport från FN-organet Eclac.

Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan länderna. Ett land som kommit långt är Costa Rica, där 99 av 100 invånare i dag har tillgång till el. I andra änden av skalan finns Nicaragua, där endast 75 procent av befolkningen har el i sina hem.

Costa Rica är samtidigt det land som ligger främst i fråga om rena energikällor, 95 procent av den el som produceras i landet är i dag grön. I Honduras och Nicaragua kommer däremot nästan hälften av elen från fossila bränslen.

Samtidigt har elproduktionen en direkt inverkan på ländernas ekonomier. De länder som använder fossila bränslen för att producera el har dubbelt så höga kostnader.

– Länder som satsar på förnyelsebara energikällor, som Costa Rica, lägger mindre än fem procent av bruttonationalprodukten på olja. I Honduras och Nicaragua är oljekostnaden i stället tolv procent av bruttonationalprodukten, säger forskaren Diego Fernández, som är knuten till Costa Ricas universitet.

Centralamerika, en region med 48 miljoner invånare, importerar fossila bränslen, främst för transporter, men också för elproduktion. Enligt Eclac steg regionens kostnader för importen av olja kraftigt mellan år 2000 och 2014.

Samtidigt har den snabbt ökande produktionen av el under samma period främst gällt satsningar på gröna energikällor.

– Tack vare regionala avtal och nationella satsningar har andelen el som kommer från förnybara källor ökat från 57 till 64 procent, säger Víctor Hugo Ventura, vid Eclacs avdelning för energifrågor, till IPS.

Enligt honom satsas det främst på vattenkraft i regionen, även om flera sådana projekt har stoppats eller försenats på grund av protester.

Men utvecklingen är inte spikrak. I Guatemala har man exempelvis lyckats öka andelen el som kommer från förnybara källor under de senaste åren – samtidigt som landet har fortsatt att investera i kolkraftverk. Nyligen invigdes ett nytt kolkraftverk, som nu producerar mest el i landet. Enligt Víctor Hugo Ventura var dock den satsningen ett misstag, som landet beslutade om 2007, då oljepriserna var skyhöga. Han menar att den energikälla som sannolikt kommer att öka i regionen under kommande år är naturgas, även det en fossil energikälla.

Regionens länder – Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama – har sedan länge uppmanats av internationella organ att minska sitt beroende av fossila bränslen för elproduktionen. Överlag har den utvecklingen gått framåt, även om det också genomförts nya satsningar med fossila bränslen, som mött kritik.

Enligt Eclac har utnyttjandet av vindkraft ökat kraftigt under senare år, och tre av regionens länder – Costa Rica, Honduras och Nicaragua – har satsat på stora vindkraftsparker. I Nicaragua stod vindkraften för nästan 15 procent av energiproduktionen 2013.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 7 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 7 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 7 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 7 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 7 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 7 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 7 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 7 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 7 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar