Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Att förvänta sig det oförutsägbara

Sofia Härén - 9 år sedan

De nya förutsättningarna för matproduktionen som vi står inför med ett klimat i förändring och ökande befolkning i världen, så behöver vi tänka nytt, menar forskare vid Siwi och Sida. Vi behöver tänka mer på näringsinnehåll och fördelning. Ska vi använda värdefull jordbruksmark för att odla socker?

En annan viktig koppling är den mellan vatten och mat. Den största delen, nästan 70 procent, av det sötvatten som används globalt går till jordbruket. Den industriella sektorn använder strax under 20 procent och resten går till allmänt bruk. Samtidigt beräknas den framtida befolkningsökningen fram till 2050 att vara 2 miljarder människor till.
I en färsk rapport från svenska FAO-kommittén, skriven av två forskare från Siwi, Jan Lundqvist och Jenny Grönwall, samt Anders Jägerskog från Sida, tar de ett grepp på livsmedelssäkerhet kopplat till vatten. ”Vatten är en grundpelare för mänskligt välbefinnande och stabilitet i miljön. Utan vatten och tillgång till vatten, så finns det ingen mat och ingen mänsklig värdighet” skriver Jan Lundqvist.

De menar att den framtid som vi nu står inför är annorlunda än vad som tidigare förutspåddes. Torka, översvämningar och ökad osäkerhet är det ”nya normala”.  Jenny Grönwall menar att man behöver ta detta i beaktande i all planering och på alla nivåer, både globalt och nationellt.
– Vi står redan inför stora variationer och oförutsägbara händelser som vi inte är vana vid, säger hon.

Hon förklarar att vi i Sverige till exempel är vana vid fyra årstider, men i år hade vi en mild vinter, följt av en lång kall vår. Sommartemperaturerna har kommit först nu och vi vet inte hur resten av året blir.
– Klimatmodellerna visar just det som vi upplever nu. Ökade vindstyrkor, mildare vintrar och mildare somrar. Det är vad vi kommer att se mycket mer av och vad vi kommer få vänja oss vid i framtiden, säger hon.

Näringsvärde och rättvisa

Jenny Grönwall berättar att färska siffror pekar på att de svenska skördarna i år kommer att bli rekordstora, det nya klimatet kan alltså ha en gynnsam effekt på det svenska jordbruket. Men hon kan också se eventuella negativa konsekvenser genom att det inte längre går att förutse säsongerna, vilket ställer stora krav på lantbrukarna.
I länder med torra klimat är detta också ett mycket större problem.
I rapporten har forskarna också fokus på matens näringsvärde och fördelningen av resurser. De påpekar att vi globalt producerar mer än tillräckligt med mat för att föda hela jordens befolkning, men medan 800 miljoner människor är undernärda så är 2 miljarder överviktiga eller feta. Men de menar också att det handlar om att prioritera näringsrika livsmedel som räcker till alla.
I många länder innebär en ökning av levnadsstandarden att människor ökar andelen kött och mjölkprodukter i sin kost. Den mat som den rika andelen av befolkningen äter kräver ungefär 4–5 gånger mer vatten än en “smalare” diet med lite animaliskt innehåll.

Marknadens styrning

Jenny Grönwall lyfter också problemet med att marknaden kan styra vad som ska produceras och tillåts marknadsföra mat som är lättillgänglig och lockande men med lågt näringsinnehåll.
– När jag jobbade i ett slumområde i Indien sprang barnen runt och åt små kex. De säljs överallt billigt i små förpackningar och innehåller mycket fett, socker och salt, så barnen blir mätta och nöjda, men de får ingen näring. Det är inget som bygger friska kroppar och hjärnor på sikt, säger hon.

Hon säger att den subventionerade sockerproduktionen ger stort ekonomiskt uttag, och att kroppen hos den stressade nutidsmänniskan kräver socker som ett snabbt energitillskott.
– Det finns många rättviseaspekter av det också. Ser vi det i ett större perspektiv är det illa att så stora landområden går till produktion av så näringsfattig mat och vattnet som går åt skulle behöva användas till annat i stället.

Säkra vattenresurser

Vi kan göra många effektiviseringar av matproduktionen och göra bättre val från början.
– Vi behöver planera hur vi använder jordbruksmarken, på global nivå nästan, eller i alla fall på nationell nivå, och inte överlåta det till marknadskrafterna, säger hon.
Jenny Grönwall tycker att det samtidigt är tydligt i dag att ett växande antal företag inom livsmedelsbranschen, och andra som är beroende av vatten, nu ser riskerna med en ökad variabilitet i tillgången, och vill medverka till att säkra vattenresurser på kort och lång sikt. Fler och fler är medvetna om att de har ett ansvar för att bidra till de mänskliga rättigheterna till mat och vatten. Men hon menar att påtryckningar från organisationer som Siwi är viktiga.
– Vi kan också styra över konsumtionen från kött till en mer vegetabilisk diet, det är något som behövs redan i dag. “Köttfri måndag” är kanske något som blir nödvändigt, och det kanske inte stannar vid det. Vi kanske kan äta kött en dag i veckan.

I Gansuområdet i Kina vattnar många sina odlingar med regnvatten. Foto: Greg Baker/AP/TT

I Gansuområdet i Kina vattnar många sina odlingar med regnvatten. Foto: Greg Baker/AP/TT

Hon håller med om att dessa förändringar inte är lätta att göra i samhället.
– Det är den svåra frågan. Det behövs en större medvetenhet och det behövs utbildning båda av allmänheten och i skolsystemet med näringslära kopplat till naturresurser. Att förstå hur den egna hälsan är kopplat till klimatfrågan och vår egen överlevnad och andra arters överlevnad. Våra politiker behöver förstå det här bättre och skapa spelregler som reglerar marknaden. Beslutsfattandet behöver ske på ett transparent och deltagande sätt.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar