Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Murkelskogen blev ett kalhygge

Kjell Prytz - 8 år sedan

Flera områden i Uppsala ligger kalhuggna utan att ens en tillsnyggning skett, berättar Kjell Prytz på veckans Läsarnas. Vill du också dela med dig av något du har skrivit, fotograferat eller tecknat till Läsarnas Syre? Välkommen att skicka det till [email protected]!

Ett hundratal friska träd höggs ner, och nu bor Murkelskogens invånare i ett kalhygge, skriver Kjell Prytz. Foto: Kjell Prytz.

Ett hundratal friska träd höggs ner, och nu bor Murkelskogens invånare i ett kalhygge, skriver Kjell Prytz. Foto: Kjell Prytz.

I Uppsala har den kommunnämnd som ansvarar för natur, parker och boendemiljö – numer benämnd gatu- och samhällsbyggnadsnämnden – under längre tid ägnat sig åt skövling av boendenära skogar vilket skett i klassisk storkapitalistisk avverkningsstil. Flera områden i staden ligger nu kalhuggna utan att ens en tillsnyggning har skett.

Strax före det senaste valet hade ett stort område i ett närliggande naturreservat kalhuggits, vilket kallas Hågadalen-Nåsten och ligger i stadsdelen Norby i Uppsala. Det orsakade nästintill ett ramaskri. Med 40 namnunderskrifter lämnade vi in en protest till kommunfullmäktige/styrelse vilket också uppmärksammades och togs upp som en kommunalpolitisk fråga. I kölvattnet av detta gick då ”vänsteralliansen”, det vill säga S+MP ut med det lokala vallöftet att stoppa avverkningarna i detta område.

I december 2015 startade dock en ny avverkning. Denna gång den skog som våra bostäder är byggda i, benämnd Murkelskogen. Vi hade tidigare skämtsamt skrämt varandra om att ”snart tar de också Murkelskogen” men förstås sett detta som en omöjlighet eftersom den är en del av vår direkta boendemiljö och har spelat avgörande roll vid val av bostad. Inte kan väl kommunen, som vi avsätter en tredjedel av vår inkomst till och som ska ge oss service och trygghet, fördärva vår boendemiljö? Sådant gör väl bara storkapitalisterna i glesbygden?

Visst hade vi fått förhandsinformation men inte om omfattningen av insatsen. Informationen handlade om ”gallring” av skogen och på en fråga om konkretisering gavs svaret av en tjänsteman att döda och döende träd samt ett par fullvuxna granar ska tas bort. Men resultatet blev något helt annat: ett hundratal friska träd har avverkats och vi har nu ett kalhygge som boendemiljö. I vanlig ordning har inget efterarbete skett utan kalhygget är nedskräpat av plast, papper och restprodukter. Djupa hjulspår, numer fyllda med lera och vatten, har lämnats kvar.

Det är uppenbart att det primära intresset för avverkarna, det vill säga Uppsala kommun, inte är service och trygghet till skattebetalarna utan något helt annat, förmodligen liknande de drivkrafter som kommersiella bolag grundar sin verksamhet på.

Men inte nog med detta. I övertygelsen om att detta som vanligt är ett resultat av tjänstemannaväldet som råder i Uppsala, odemokratiskt till sin natur, kontaktade vi Miljöpartiet för att informera om händelsen och om nödvändigheten att korrigera beslutsprocessen.

Vi fick svaret att detta mycket riktigt var ett ickepolitiskt beslut taget av tjänstemännen själva. Vi upptäckte också att det saknas dokumentation om insatsen i strid mot det demokratiska regelverket.

Döm då om vår förvåning när det en dag dyker upp en insändare i Uppsalatidningen, som svar på en tidigare från oss, där Maria Gardfjell (MP), försvarar och tar ansvar både för avverkningen av Murkelskogen och den föregående beslutsprocessen. Gardfjell försvarar alltså en klassisk kalhuggning, en icke-demokratisk beslutsordning och ett brutet vallöfte.

Vill du dela med dig av dina tankar, dikter, noveller, bilder eller annat? Välkommen att skicka det till [email protected]!

 

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar