Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

En politik som dödar

Ledare, Lennart Fernström - 8 år sedan

Förra veckan presenterade regeringen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. Ett 72-sidigt strategidokument som talar om att Sverige ska fortsätta som vanligt. Vi fortsätter med det sociala experiment som vi påbörjade i slutet av 70-talet, den drogpolitik som dödat 10 000 personer i Sverige. Exakt siffra är svår att få fram eftersom det inte alltid är tydligt att narkotikan är orsaken. Men sedan staten började med detta experiment har dödstalen ökat varje år, med några få undantag i början av 2000-talet, då användning av substitutionsbehandling för opiatmissbrukare dämpade det.

Och så sent som i somras konstaterade EUs narkotikabyrå, EMCDDA, i sin rapport att antalet personer som dör i överdoser i Sverige har mer än fördubblats på tio år och att narkotikadödligheten i Sverige nu är näst högst i hela EU. Den genomsnittliga dödligheten i EU uppskattades 2013 till 16 dödsfall per miljon invånare. I Sverige är motsvarande siffra 70 dödsfall per miljon invånare, alltså mer än fyra gånger så hög. Endast i Estland dör fler per invånare.

Med sådana siffror kan en tycka att regering och riksdag borde tänka om. Kanske börja fundera på varför antalet döda fortsätter öka i Sverige medan de minskar i EU i stort. Ett av de länder i EU som mest framgångsrikt har minskat skadorna och dödsfallen på grund av narkotika är Portugal. Sedan landet avkriminaliserade droginnehav och drogbruk 2001 har utvecklingen gått åt motsatt håll jämfört med den svenska. Elva år efter avkriminaliseringen hade antalet drogrelaterade dödsfall 2012 pressats ner till 29 stycken på 10,4 miljoner invånare – jämfört med Sveriges 412 på 9,5 miljoner invånare.

Men ändå väljer regeringen att köra på i samma spår.  Förklaringen ligger i att det övergripande målet för det svenska ”folkhälsoarbetet” är ”att minska tobaksbruket och begränsa alkoholskadorna samt att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle”. När det gäller alkohol är alltså det uttalande målet att begränsa skadorna, men när det gäller narkotika är målet ett annat.

Det kanske inte låter som en motsättning att minska skadorna och jobba för en nollvision – försvinner drogerna helt så försvinner skadorna. Problemet är bara att dels kommer drogerna aldrig att försvinna, av den enkla anledningen att folk vill använda droger. Dels att bakom narkotikaformuleringen döljer sig en nolltolerans som främst riktas mot den som brukar eller missbrukar droger.

Och när samhället försöker straffa istället för att minska skadorna och hjälpa dem som hamnar i missbruk blir resultatet en katastrof. Missbrukare blir av med bostad, jobb och stigmatiseras till ett socialt utanförskap som ofta är mer skadligt än drogen i sig.

I Sverige har antalet som dör på grund av narkotika- politiken ökat i stort sett oavbrutet sedan Folkpartiet  på 80-talet hade denna valaffisch. Källa: frihetssmedjan.se.

I Sverige har antalet som dör på grund av narkotika-
politiken ökat i stort sett oavbrutet sedan Folkpartiet
på 80-talet hade denna valaffisch. Källa: frihetssmedjan.se.

Redan på 90-talet slogs det fast att sprututbytesverksamhet minskade dödlighet och smittspridning hos narkomaner. Trots det har 25 år senare endast 6 av 290 svenska kommuner sprututbytesverksamhet. Att tillhandahålla rena sprutor ses nämligen som att acceptera och stödja drogbruk och går därmed på tvärs med den svenska nolltoleransen. I Portugal, där fokus istället ligger på att minska skadan och antalet som dör av narkotika, delade man år 2012 ut 1 341 710 rena kanyler, medan Sverige som hellre straffar missbrukarna delade ut 73 125.

Allt fler länder världen över avkriminaliserar droger och behandlar drogproblem som sociala problem, inte juridiska. Kofi Annan, Thorvald Stoltenberg, Javier Solana, Louise Arbour, Mario Vargas Llosa  och många fler har krävt ett stopp på ”kriget mot narkotikan”. FN-kontoret för mänskliga rättigheter tar tydligt ställning för skadebegränsande åtgärder, så kallad harm reduction. I en rapport som de gett ut slås fast att sprututbyte och andra skadebegränsande åtgärder ska betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter.

I april håller FN-organet UNGASS sitt första möte på 2000-talet om drogfrågor. Då är det sannolikt att FNs generella inriktning som slogs fast 1998, att utrota narkotikan, kommer att förändras mot ett större fokus på harm reduction.

I Sverige spelar dock detta ingen roll utan alla som så mycket som andas skademinskning ses som cannabislobbyn. All fakta, alla internationella erfarenheter och alla vetenskapliga rapporter avfärdas med ett ord: drogliberalism. Inte ens Sveriges dystra utveckling sedan 70-talet spelar någon roll – vi fortsätter hellre att sticka ut med en politik som dödar.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar