Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Tre perspektiv på solidaritet

Börje Thorén - 8 år sedan

Det sägs att språkförbistring var en grundläggande orsak till att byggandet av Babels torn gick i stöpet. Symboliskt finns dock en lärdom att ta: att gå till botten med tolkningar av framför allt värdeladdade begrepp. Vill du också dela med dig av något du har skrivit, fotograferat eller tecknat till Läsarnas Syre? Välkommen att skicka det till [email protected]!

Vi hamnar i dilemmat att den konstitutionella solidaritetens frivilliga insatser upphöjs allt mer på den strukturellas bekostnad, skriver Börje Thorén. Foto: Jeff Chiu/AP/TT.

Vi hamnar i dilemmat att den konstitutionella solidaritetens frivilliga insatser upphöjs allt mer på den strukturellas bekostnad, skriver Börje Thorén. Foto: Jeff Chiu/AP/TT.

I dagens politiska läge är det viktigt att belysa begreppet solidaritet, eftersom det är det mest grundläggande i en levande demokrati. Mina funderingar kretsar kring tre värdegrunder som inte nödvändigtvis utesluter samhörighet. Inte desto mindre är de ett försök att få förståelse kring olika perspektiv. Om de upplevs som en provokation, så kan även det vara av godo, tanken är ju att skapa debatt.

Konstitutionell solidaritet:

• Utgår från att vi lever i den bästa av världar – lyckan uppnås genom att göra ”rätt” val.

• Avvikelser i välfärden beror på enskilds brister och misslyckanden och behöver rättas till.

• Frivillighet i form av välgörenhet, insamling, galor med mera stärker identiteten som välgörare.

• Ett världsomfattande samvete där engagemanget ofta stärks med avståndet.

• Den sociala gemenskapens grunder bygger på kategorisering – klassificering – kvalificering.

• Behörighetsanalyser i allmän konvenans.

Strukturell solidaritet:

• Utgår från att människan har en given plats i samhället.

• Lagar och förordningar ska slå vakt om mänskliga rättigheter.

• Trygghet ska gälla även människor som inte motsvarar marknadens krav.

• Tillit och tilltro till folkvaldas ansvar för  samhällets fortbestånd.

• Rasera det som begränsar engagemang och delaktighet i samhällsbygget.

• Utbildning – arbete ses som självklar koppling.

Visionär solidaritet:

• Utgår från kommande generationers överlevnad.

• Konsekvenstänkande i närmiljö och globalt perspektiv.

• Vuxnas ansvar som förebild inför barn.

• Motverkar ansvarsbefriad maktfullkomlighet.

• Människovärdet står över marknadsvärdet.

Utgår vi från att det finns en kronologisk ordning med dåtid, nutid och framtid för solidaritetstolkningar hamnar vi i dilemmat att den konstitutionella solidaritetens frivilliga insatser upphöjs allt mer på den strukturellas bekostnad. EUs krav på konkurrensutsättning av så många offentligt styrda verksamheter som möjligt ger en utveckling där den strukturella solidariteten sätts inom en tidsbegränsad parentes.

Frivilliginsatser utan helhetssyn är det vi erbjuds inför alla typer av nationella kriser. Plus en tilldelningspolitik av offentliga medel. Tillför vi då det visionära tänkandet så drabbar det i första hand det strukturella inskränkta och nationalekonomiska perspektivet. Följden blir att oerhört många som satt sin tillit till en trygg tillvaro även om man inte arbetar, kommer att bli desillusionerade när de ser att gemensamma resurser konfiskeras och omvandlas till besparingsbuffertar.

Den strukturella och visionära solidariteten har dock en väsentlig gemenskap; respekten för människans värde, integritet och självständighet. För att motverka det gammaldags allmosesamhälle som växer fram, måste det utvecklas ett ekonomiskt trygghetssystem som gör oss till självständiga människor där inga behörighetskrav ska avgöra ditt människovärde.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar