Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

”Ett fruktansvärt inhumant och ogenomtänkt lagförslag”

Jonas Elvander - 8 år sedan

Nu har de första båtflyktingarna på Östersjön registrerats, som en följd av den nya migrationspolitiken. Hur kunde en rödgrön regering landa i en sådan politik och vad innebär den för dem som flyr från krig? Syre försöker reda ut begreppen och har talat med en forskare i statsvetenskap och en jurist på Stockholms Asylbyrå.

I onsdags kom den första rapporten om flyktingarna som kom i gummibåt över Östersjön. Foto: Johan Nilsson/TT

I onsdags kom den första rapporten om flyktingarna som kom i gummibåt över Östersjön.
Foto: Johan Nilsson/TT

Det var på många sätt en märklig scen som utspelades framför kamerorna förra tisdagen i riksdagshuset. Vice statsminister Åsa Romson höll på att brista i gråt under en presskonferens medan hon och Stefan Löfven tillkännagav regeringens helomsvängning i flyktingfrågan. Företrädare för en regering som gjort det till sitt varumärke att vara solidarisk och generös gentemot flyktingar sa sig nu vilja sänka ribban till en internationell och europeisk lägstanivå.
Mest uppseendeväckande var kanske att Åsa Romson överhuvudtaget var där.
– Det skulle fattas ännu mer fruktansvärda beslut i Sverige om vi inte hade en regering av den här konstellationen. Jag är glad att Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitter i regeringen i den flyktingkris som vi har nu, sade hon efter presskonferensen.

Förutom miljön utgör en generös asylpolitik en av grundpe larna i Miljöpartiets identitet. Till skillnad från inom Socialdemokraterna ses denna fråga bland stora delar av partimedlemmarna som något man inte kan kompromissa om. Det märktes både före och efter beslutet. Enligt tidningen Dagens Industri kunde partiets riksdagsgrupp inte enas om att stödja eller fälla förslaget vid första omröstningen på måndagskvällen. En extra ledamot fick kallas in för att fälla avgörandet morgonen därpå.  Efter att omläggningen presenterats gick flera kommunal- och förbundspo litiker ut och sade att partiet borde ha lämnat regeringen istället. Till och med Gustav Fridolin sade senare i en intervju att den nya politiken var ”skit”.

Politisk vilja saknas

Vad var det som fick ett parti att svika sin ideologi på ett så flagrant sätt och en regering att så lättvindigt överge en position som man lyckats bygga upp en hel folkrörelse kring? Romson talade om tryck från egna kommunalråd som larmat om ohållbara situationer ute i landet. Men på frågan om detta verkligen var rätt väg att gå gavs inget svar.

Enligt Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, tyder utspelet inte på en tilltagande ”kris” utan snarare på bristande politisk vilja hos regeringen.
– Hade man velat fortsätta att ta emot flyktingar hade man kunnat vidta flera åtgärder. Det beror på bristande ledarskap hos regeringen. Orsaken är att viljan inte finns, säger han.

Synen på finanspolitiken

Bland alternativa åtgärder som har föreslagits sedan förra veckan finns höjda skatter, lån till historiskt förmånlig ränta, användning av EU-avgiften till flyktingmottagning, bidrag till privatpersoner för att husera asylsökande och tvångsrekvisitioner av boenden. Inget av detta har berörts av regeringen. Det verkar inte ens ha föresvävat ministrarna att det skulle finnas andra lösningar än att anpassa sig till dem vars politik man fram tills nyss kritiserat och beskrivit som osolidarisk. En anledning kan vara Magdalena Andersson.

– Det här handlar också om synen på finanspolitiken. Reglerna om budgetåtstramning, budgetdisciplin och utgiftstak som regeringen har satt upp för sig gör att de nu drar öronen åt sig. Dagens socialdemokrati har vikt sig åt den budgetpolitik som är rådande inom EU, säger Peo Hansen.

Sedan regeringen tillträdde har Magdalena Andersson varit extremt mån om att bedriva en ”ansvarsfull” finanspolitik i Anders Borgs anda. Budgeten ska hållas och allt tal om statlig belåning är uteslutet. Inte ens en upprivning av jobbskatteavdraget för att bekosta flyktingmottagande är tänkbar. Misstanken är att alla förslag, liksom under Alliansregeringen, måste passera nålsögat på finansdepartementet för att bli godkända. Inga undantag görs om de skulle riskera att spräcka taket, inte ens om de rör mottagandet av människor som är på flykt från ett inbördeskrig.

Bussbolag som gränsvakt

Vad är det regeringen tror sig kunna åstadkomma? De nya åtgärderna innebär att man bara kommer att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd, införa medicinsk åldersbestämning för asylsökande som är under 18 år, införa försörjningskrav för anhöri gin vandring, införa id-tvång för alla som ska resa med kollektivtrafik till landet, slopa kategorin ”skyddsbehövande i övrigt” samt ersätta begreppet ”ömmande omständigheter” med det snävare ”humanitära skäl”.

Den åtgärd som kommer att märkas först är de nya id-kontrollerna. Tillspetsat skulle man kunna säga att regeringen med detta beslut har flyttat Lesbos till Öresund. I och med att transportörsansvaret införs längs Sveriges gräns förvandlas tåg- och bussbolag till gränsvakter. Det betyder att det stora antalet flyktingar utan giltiga id-handlingar inte längre kan nå Sverige annat än via landvägen. Det går därför inte att utesluta att vi kommer att få se kapsejsade gummibåtar i Öresund framöver.
I onsdags rapporterade Dagens Nyheter om de första fem flyktingarna som polisen registrerat som ankommande med gummibåt till Sveriges gräns i östra Skåne.

Andra länder följer efter

Stefan Löfven sa att målet var att få andra EU-länder att ta ett större ansvar. Frustrationen gick inte att ta miste på och den är förståelig. Om bara tio eller femton länder hade fört samma politik som Sverige hade det inte funnits någon ”kris” att tala om. Men få, ja inte ens regeringen själv, verkar tro att den omläggning man nu genomfört kommer att leda till att andra länder börjar ta emot fler.

Kortsiktigt kan möjligtvis en sådan effekt uppnås. Men när Danmark och Tyskland börjar märka att antalet asyl-
ansökningar ökar är det inte en vild gissning att de kommer att följa Sveriges exempel, det vill säga göra det ännu svårare för flyktingar att ta sig dit för att söka asyl.
– Danmark kommer att behöva ge asyl till de som nu fastnar där, vilket i sin tur kommer att leda till att de täpper till gränsen ytterligare. Och så fortsätter det. Det här kommer att pressa tillbaka flyktingarna till Balkan vilket kan få destabiliserande effekter på länderna där, som Angela Merkel har varnat för, säger Peo Hansen.

Turkiet pressas

På så sätt inleds en serie ”push-backs” över hela kontinenten ända tills de når Turkiet. Den danska regeringen har redan föreslagit 34 åtgärder för att försvåra för och avskräcka asylsökande.

Bland annat ska polisen få konfiskera värdesaker såsom klockor och smycken som sedan ska användas för att bekosta flyktingarnas uppehälle. Turkiet pressas i sin tur av EU att se till att antalet flyktingar som rör sig mot Europa stannar av.
I söndags hölls ännu ett möte i Bryssel mellan EU och Turkiets regering. EU förband sig att ”inledningsvis” betala Turkiet tre miljarder euro för att de ska se till att de 2,2 miljoner flyktingar som befinner sig i landet stannar där och bromsa strömmen av migranter.

Stor osäkerhet för alla

Avtalet är tänkt att börja gälla i sommar men har redan fått effekt. I måndags greps över 1 300 flyktingar som var på väg att ta sig till Grekland samt tre misstänkta människosmugglare.

Enligt Peo Hansen kan konsekvensen bli att Turkiet till slut stänger sin gräns mot Syrien. Det skulle leda till en snabb minskning av antalet flyktingar innan de hittar en ny, ännu farligare väg.
Men konsekvenserna är inte bara kännbara för dem som söker sig mot Sverige. Även de som redan har lyckats ta sig hit kommer att drabbas. Linn Öst Nori, advokat på Stockholms Asylbyrå, upplever redan nu effekterna av den nya politiken.
– För asylsökande i Sverige kommer lagförslaget att leda till en ännu större osäkerhet. Till exempel kommer de syrier som nu i regel får permanenta uppehållstillstånd att istället få ettåriga tillstånd. Det innebär en väntan på beslut om kanske två år för att beviljas ett ettårigt tillstånd som sedan ska förlängas till ytterligare ettåriga tillstånd.

Hon påpekar att man behöver inte vara psykolog för att kunna förutse osäkerheten som detta skapar.

Försvårar integrationen

– Det är lätt att förutspå att Migrationsverket kommer att gå på knäna till följd av den ännu högre arbetsbelastning som förslaget kommer innebära. Redan i dag märker vi av den rådande arbetsbelastningen, bland annat i konsekvenser av längre väntetider för våra klienter, säger Linn Öst Nori.

Detta i sin tur tror hon kommer att leda till en högre belastning på sjukvårdssystemet och göra det svårare för nyanlända att integrera sig. Att regeringen på detta sätt försvårar den så omhuldade integrationen av invandrare borde vara uppseendeväckande. Liksom att barn kommer att få det svårare att stanna i Sverige och att det blir svårare för de som väl får stanna att få hit sina föräldrar.
Enligt de nya reglerna ska flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd bara kunna återförenas med sin kärnfamilj. Makar måste vara minst 21 år för att ha rätt till familjeåterförening. Och alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd har inte längre rätt till familjeåterförening alls. Dessa utgör 60 procent av de 26 800 som hittills fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

”Inhumant lagförslag”

Enligt Linn Öst Nori innebär detta att det generellt kommer att bli betydligt svårare för både vuxna att få hit sin partner liksom för barn att få återförenas med sin familj.

Även hon tror att åtgärderna hade kunnat förhindras om viljan hade funnits.
– En fråga att ställa sig är vad som bör prioriteras och vad som är huvudsaken för dessa personer, att de får skydd undan död och tortyr eller att de kan erbjudas en skolplats. Jag är övertygad om att detta hade kunnat förhindras om våra politiker hade lyssnat på sakkunniga på området i större utsträckning. Varför inte fråga fler aktörer som är insatta i flyktingars situation om förslagets långsiktiga konsekvenser för samhället? Till och med Migrationsverket har uttryckt sig kritiskt till det, säger hon.

Återstår att se om regeringens hoppfulla prognos blir verklighet. Grundtipset är snarare motsatsen. Om något har Sverige gett en bekräftelse till övriga EU på att det är omöjligt att ta emot flyktingar och att de som inte lyft ett finger gjorde rätt från början.
– Det är ett fruktansvärt inhumant och ogenomtänkt lagförslag på många plan. Det inskränker enligt min mening asylrätten. Men mänskliga rättigheter och asylrätten är ingenting som man kan ”lägga på hyllan” när det blir obekvämt, säger Linn Öst Nori.

Åsa Romson sade på presskonferensen att svenskarna kommer att kunna se tillbaka på denna tid med stolthet. Enligt Peo Hansen har regeringen i själva verket offrat det som utmärker Sverige internationellt, och även spelar Sverigedemokraterna i händerna.
– Svenska värderingar och tradition har offrats på det europeiska altaret. De som hatar traditionella svenska värderingar om öppenhet och tolerans, alltså de egentliga ”Sverigehatarna”, har vunnit, säger han.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar