Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Kalkbrottet i Ojnare blev en riksfråga

Benita Eklund - 8 år sedan

Kampen om Ojnareskogen på norra Gotland har pågått i snart tio år. Mot unik natur och säker vattenförsörjning står brytning av kalksten som ger jobb och pengar. Nu har rättsprocessen pausats och frågan hamnat på regeringens bord.

Demonstration för Ojnare under Almedalsveckan 2014Demonstration för Ojnareskogen i Visby under Almedalsveckan 2014 (Foto: Sofia Härén).

I måndags skulle ärendet återigen upp i Mark- och miljööverdomstolen men målet ”vilandeförklarades”. Naturvårdsverket har nämligen föreslagit att området ska pekas ut som EU-skyddat Natura 2000-område. Nu ska regeringen ta ställning och därefter går ärendet till EU-kommissionen för beslut. Domstolen menar att utfallet har en sådan betydelse att ”det är av synnerlig vikt att den frågan avgörs före huvudförhandling och dom i målet.”

När det avgörs är oklart men en fingervisning är Mark- och miljööverdomstolens slutpunkt för pausen, den 31 augusti.

Intressen i konflikt
En Natura 2000-klassning i området innebär dock inte automatiskt att planerna på kalkbrytning helt läggs ner, menar Eva Feldt, kommunikationschef vid Nordkalk.
– Det beror på hur beslutet i så fall ser ut, om det gäller någon eller några av våra fastigheter eller angränsade fastigheter. Men som vi ser det kan inte kalkbrytning och Natura 2000 båda finnas på samma mark, endast sida vid sida.

Nej, att ha både Natura 2000 och ett kalkbrott på samma område är uteslutet enligt Anna-Lena Fritz från Länsstyrelsen på Gotland.
– Ett Natura 2000-område är inte förenligt med kalkbrytning i det här fallet då det är en utpekad naturtyp, karsthällmark, som irreversibelt kommer att försvinna ur området.

Kalkbrottet är planerat till ett område som i dag ligger mellan två Natura 2000-områden, där många utrotningshotade växt- och djurarter finns. Den planerade kalktäkten är också placerad rakt över tillrinningsområdet till Bästeträsk, Gotlands största sjö och färskvattentäkt för norra Gotland. Länsstyrelsen på Gotland har kommit till slutsatsen att ett kalkbrott i Ojnareskogen utgör ett hot mot skyddade arter, unik natur och vattenförsörjningen.
– Vattenhanteringsanordningar och skyddsåtgärder är inte tillräckliga och det råder osäkerhet om deras utformning och funktion, säger Anna-Lena Fritz.

2006 lämnade Nordkalk in sin ansökan om att få bryta kalk i Ojnareskogen. Ärendet har sedan vandrat i instans efter instans, som kommit fram till olika beslut. Uppfattningarna har skiljt sig åt kring hur kalkbrottet kommer att påverka de intilliggande Natura 2000-områdena och vattenförsörjningen.

Motstånd mot avverkning
Sommaren 2012 drog Nordkalk igång en avverkning efter att ha fått rätt av Mark- och miljööverdomstolen. Det möttes av ett massivt motstånd. Aktivister klättrade upp i Ojnareskogens träd och frågan fick stor uppmärksamhet i medierna. Avverkningstillståndet revs upp efter en överklagan till Högsta domstolen och därefter har rättsprocessen pågått fram till måndagens pausförklaring. Förslaget på område som kan komma att Natura 2000-klassas innefattar för närvarande den mark som Nordkalks planerade kalkbrott ligger på.
– Nu hänger det på om regeringen skickar in förslaget till utökning av Natura 2000-området Bästeträsk till EU-kommissionen utan några reservationer om att kalkstensindustrin behöver mark i området, säger Kristina Bohman Söderdahl från Bevara Ojnareskogen.

Aktiv förening
Föreningen har genom åren företrätt sakägare, skrivit inlagor och gjort muntliga framställningar i många domstolsprövningar. De har informerat om målet i både Sverige och EU och sprider kunskap om områdets natur och kultur. Det här är Gotlands största vildmarksområde och bör fortsätta vara det, menar föreningen Bevara Ojnareskogen.
– Det är ett sammanhängande område som inte bör delas av med två jättestora kalktäkter, om det även i fortsättningen ska fungera fullt ut för de skyddade arter, både växter och djur, som finns där, säger Kristina Bohman Söderdahl.

Hon tror också att dricksvattensförsörjningen skulle påverkas.
– Nordkalks och Svenska Minerals utfästelser att de ska kunna återskapa vattenströmningarnas funktion på konstlad väg och därmed neutralisera effekterna av brytningen tror varken vi, länsstyrelsen eller Naturvårdsverket på. Inte heller de fristående hydrogeologiska experter som yttrat sig i ärendet.

Maskiner och robotar
Debattvågorna har gått höga under åren och det har till stor del handlat om jobben. På ett seminarium i Riksdagshuset gav nyligen Hans Lööf, professor i nationalekonomi med inriktning på ekonomisk tillväxt och innovationer, en bild av ekonomin kring ett nytt kalkbrott. Han menar att det finns en ”stark kultur kring stenarbete på Gotland” men att de många jobben hör till en svunnen tid. Enligt den senaste statistiken finns 134 anställda på 13 kalkbrott.
– Moderna storskaliga kalkbrott är mycket kapitalintensiva verksamheter på väg att nästan helt tas över av maskiner, robotar och ett fåtal IT-tekniker som inte är beroende av lokal närvaro.

Han ställer jobben inom kalkbrytningen mot jobben i tillväxtsektorn turism.
– Om 20 år är kalkbrytningen slut. Möjligheten att använda detta världsunika område för framtida natur- och ekoturism kommer att vara förstört.

Det är ett marknadsmisslyckande, menar Hans Lööf, att gruvbolaget inte bär de negativa kostnaderna för verksamheten i form av skövlad natur och risken att utplåna sötvattenreserver.
– De behöver aldrig lägga in det i sina kalkyler.
Man borde i stället göra beräkningar som sträcker sig 20–30 år fram i tiden eller ännu längre.
– Om det fanns ett pris på miljön skulle det i princip vara omöjligt att starta den här gruvverksamheten.

Hans slutsats är att det hela är samhälls​ekonomiskt olönsamt.
– Det är en bankruttaffär, de enda som kommer att tjäna på detta är Nordkalk och några få grupperingar till, men Gotland och Sverige som helhet kommer att förlora på affären.

Låg profil hos Åsa Romson
Miljöminister Åsa Romson drev tidigare att området borde Natura 2000-klassas. Nu håller hon en låg profil i frågan men Stina Bergström, riksdagsledamot och medlem i miljö- och jordbruksutskottet understryker att Miljöpartiet har samma inställning som alltid.
– Miljöpartiet tycker att området ska skyddas. Vi vill nu att regeringen ska följa Naturvårdsverkets förslag, det vill säga meddela EU att Sverige vill att området ska bli ett Natura 2000-område. Detta handlar både om ett mycket värdefullt naturområde, om att skydda en viktigt färskvattentäkt och om långsiktigt hållbara jobb på Gotland.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 7 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 7 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 7 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 7 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 7 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 7 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 7 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 7 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 7 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar