Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Gräsmarker i Tibet minskar global uppvärmning

Sebastian van Baalen - 8 år sedan

Den globala uppvärmningen har ökat grönskan på den tibetanska högplatån. Men till skillnad från Arktis, där grönskan skyndar på uppvärmningen, har de tibetanska gräsmarkerna en avkylande effekt på klimatet visar en ny forskningsrapport.

Grönskande gräsmarker i Tibet kan minska uppvärmningen. Foto: Reurinjkan/Flickr/Creative commons

Grönskande gräsmarker i Tibet kan minska uppvärmningen. Foto: Reurinjkan/Flickr/Creative commons

Likt en ond spiral skyndas den globala uppvärmningen på av så kallad positiv återkoppling (vilket förvirrande nog är negativt för klimatet). Positiv återkoppling innebär att konsekvenserna av uppvärmningen i sin tur orsakar ytterligare temperaturökningar. Ett exempel är att tinande permafrost i Sibirien gör att stora mängder metangas frigörs, vilket i sin tur bidrar till förstärkt växthuseffekt. I Arktis opererar en liknande effekt; med temperaturökningar kommer ökad växtlighet, vilket i sin tur minskar jordytans förmåga att reflektera solljus och därmed ytterligare bidrar till ett varmare klimat. Men nu har forskare upptäckt en omvänd effekt i Tibet – så kallad negativ återkoppling.
– Vi hade förväntat oss en liknande effekt i Tibet som i Arktis, men så var inte fallet, berättar Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom upptäckten.

Negativ återkoppling innebär att temperatu rökningen i Tibet till följd av klimatförändringarna bromsas. Utan sådan återkoppling hade uppvärmningen på den tibetanska högplatån gått snabbare. Positiv och negativ återkoppling sker hela tiden samtidigt, men det unika på den tibetanska högplatån är att den negativa återkopplingen är kraftfullare. När temperaturerna ökar på platån ökar grönskan. Men till skillnad från Arktis så bidrar den ökade växtproduktionen i Tibet till att den globala uppvärmningen försvagas.
– Förklaringen är att effekten av att ökad vattenavdunstning från växterna kyler ner luften har större betydelse i Tibet, säger Deliang Chen.

Väldigt förenklat kan effekten beskrivas som den avkylning en erfar när en går ur duschen utan att torka sig förklarar Deliang Chen. Även tidigare klimatmodeller tar hänsyn till denna kyleffekt, men den har aldrig observerats i samma storleksordning tidigare. Forskningsrapporten pekar på de tibetanska gräsmarkernas viktiga roll för klimatet. Liknande effekter kan förväntas i bland annat Mongoliet. Genom mer forskning om den biofysiska kopplingen mellan landytan och atmosfären tror forskarna bakom projektet att bättre förståelse för klimatförändringarna på den tibetanska högplatån kan uppnås. Dessutom kan det bidra till att minska klimatförändringarnas negativa konsekvenser.
– Genom att återställa gräsmarker i Tibet kan klimatet förbättras både lokalt och globalt, menar Deliang Chen.

Den tibetanska högplatån täcker ett område på 2,5 miljoner kvadratkilometer och ligger på en genomsnittlig höjd av 4500 meter över havet. Näst efter Antarktis och Arktis lagrar platån mer is än någon annan plats i världen, varför den också kallas ”världens tredje pol”. På grund av sin unika karaktär har området en stor påverkan på det globala klimatet; det styr monsunregnen på den indiska subkontinenten och i sydöstra Asien, och förser stora delar av Asien med vatten. Deliang Chen tycker att den senaste forskningsrapporten också bidrar till att uppmärksamma Tibets unika roll i världens klimat.
– Arktis har fått stor uppmärksamhet i såväl media som forskningen på grund av närheten till och betydelsen för USAs och Europas väder och klimat, tycker Deliang Chen. Vår forskning visar att den tredje polen har underskattats.

De gräsmarker som forskningsrapporten slår fast som en nedkylande faktor har under årtionden skadats av mänskliga aktiviteter som gruvdrift och boskapsskötsel. Men åtgärder som vidtagits för att rehabilitera gräsmarkerna verkar ha gett resultat – enligt Deliang Chen har den naturliga återhämtningen på högplatån varit ”oväntat stor”. Ungefär en tredjedel av högplatån utgörs av gräsmarker, och ytterligare rehabilitering av dessa kan underlätta hållbar ekologisk utveckling i regionen och ge klimatfördelar såväl lokalt som globalt. Resultaten av studien publicerades i forskningstidskriften PNAS tidigare i sommar.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar